تشک رویا - بالش رویا ۱

پارچه پنبه ای و الیاف میکرو فایبر، خوابی خوش را برای شما به ارمغان می آورد.

  • پارچه ۱۰۰٪ پنبه
  • الیاف میکروفایبر
  • وزن ۱۲۰۰ گرم
  • ابعاد 70x50
سایز
تعداد