ضمانت

لطفا جهت فعال شدن گارانتی محصول خریداری شده روی ثبت بارکد کلیک کنید.

خدمات پس از فروش.

02188704105

گارانتی محصولات.

تشک های اولترا

اولترا پلاس

9 سال

اولترا یک

8 سال

اولترا دو

8 سال

اولترا سه

7 سال

اولترا چهار

6 سال

اولترا پنج

5 سال

تشک های بونل

بونل یک

6 سال

بونل دو

5 سال

بونل سه

5 سال

بونل چهار

4 سال

بونل پنج

3 سال

تشک های مدیکال

مدیکال پلاس

6 سال

مدیکال یک

5 سال

مدیکال دو

5 سال

مدیکال سه

5 سال

مدیکال چهار

4 سال

تشک های کودک

کودک

2 سال

نوجوان اولترا چهار

6 سال

نوجوان بونل دو

5 سال

نوجوان بونل پنج

3 سال