تشک رویا - اولترا 2

اولترا 2
اولترا 2
اولترا 2
اولترا 2

تشک های فنر منفصل عموما" دارای تعداد فنرهای بیشتری هستند . این تشک ها حاوی فنرهایی جداگانه بوده که هر کدام در یک پاکت پارچه ای محصور شده است و به جای آنکه به طور معمول از بالا به هم پیوند خورده باشند در قسمت های میانی به هم متصل شده اند و این خصوصیات منجر خواهد شد که هر فنر به طور کاملا" مستقل از دیگری عمل نماید

  • نقش دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  • الیاف ضدحساسیت با خاصیت ارتجاعی
  • اسکلت فنر منفصل (Pocket Spring)
  • ضمانت 8 سال
  • ارتفاع 1±28 سانتیمتر
سایز
تعداد