واحد های تولیدی مواد اولیه به کار رفته در تشک های رویا به شرح زیر می باشند :
  • اسفنج
  • موکت
  • پارچه
  • نوار ژاکارد
  • لایی
  • کشش مفتول
  • نقش دوزی
  • فنر و اسکلت زنی ( شامل بونل ، پاکت اسپرینگ و سل پاکت )
گواهینامه ها
دارنده نشان استاندارد
سازمان ملی استاندارد ایران
ISO 10668:2010
تأیید ارزش برند
ISO 10004:2010
رضایت‌مندی مشتری
دارنده گواهینامه و نشان کیفیت برتر
از سوی اتحادیه اروپا/ ICS Group
واحد های تولیدی مواد اولیه به کار رفته در تشک های رویا به شرح زیر می باشند :
کشش مفتول
اسفنج
پارچه