تشک رویا تشک رویا

تشک های اولترا

|

فنر منفصل

تشک های اولتراتشک رویا

اولترا پلاس + محافظ

11,050,000

تا

24,550,000

تومان

اولترا 1

7,310,000

تا

16,240,000

تومان

اولترا 2

6,480,000

تا

14,400,000

تومان

اولترا 3

5,660,000

تا

12,700,000

تومان

اولترا 4

5,040,000

تا

11,200,000

تومان

اولترا 5

4,580,000

تا

10,170,000

تومان

تشک های بونل

|

فنر متصل

تشک های بونلتشک رویا

بونل 1

4,580,000

تا

10,170,000

تومان

بونل 2

4,010,000

تا

8,910,000

تومان

بونل 3

3,500,000

تا

7,770,000

تومان

بونل 4

2,880,000

تا

6,400,000

تومان

بونل 5

2,470,000

تا

5,480,000

تومان

مدیکال پلاس + محافظ

11,350,000

تا

25,220,000

تومان

مدیکال 1

7,740,000

تا

17,200,000

تومان

مدیکال 2

5,620,000

تا

12,480,000

تومان

مدیکال 3

4,890,000

تا

10,860,000

تومان

مدیکال 4

4,370,000

تا

9,710,000

تومان

نوجوان اولترا 4

4,030,000

تومان

نوجوان بونل 2

3,200,000

تومان

نوجوان بونل 5

1,970,000

تومان

کودک

1,250,000

تومان

اسلیم فوم

|

اسفنجی

اسلیم فومتشک رویا

اسلیم فوم

1,200,000

تومان
انتخاب بر اساس قیمت

انتخاب سایز

بالش سوپر پلاس

440,000

تومان

بالش رویا ۱

380,000

تومان

تخت فلزی با رویه پارچه

4,500,000

تا

9,000,000

تومان

محافظ تشک

300,000

تا

600,000

تومان

محافظ مخصوص تشک پلاس

550,000

تا

1,100,000

تومان

محافظ تشک کودک

150,000

تومان

محافظ تشک نوجوان

240,000

تومان

تشک میهمان

800,000

تومان

تشک رویا؛ اولین تولید کننده پاکت اسپرینگ، اولین تولید کننده سل پاکت، اولین تولید کننده اسفنج CNC، اولین تولید کننده مموری فوم در ایران. تشک رویا با بیش از ۴۰ سال تجربه بزرگترین تولید کننده تشکهای مدیکال ، اولترا، بونل، تشکهای اسفنجی، طبی، کودک و نوجوان، تخت و بالش در کشور.