توضیحات

سایز

منطقه

جنس پارچه

اسفنج

تراکم اسفنج

نوع فنر

ارتفاع

گارانتی

ویژگی خاص