توضیحات

سایز

منطقه

جنس پارچه

تراکم اسفنج

نوع فنر

ارتفاع

گارانتی