پارچه ضد حساسیت
پارچه های ضد حساسیت پوستی برای کودکان و پوستهای حساس
ضد آب
پارچه های ضد آب برای جلوگیری از ورود مایعات به تشک تا 24 ساعت
توری گردش هوا
توری دور محافظ برای گردش بهتر هوا از کناره های تشک
محافظ تشک
از 899,250 تا 4,056,163 ریال
محافظ مخصوص تشک پلاس
از 3,270,000 تا 7,480,125 ریال