پارچه ضد حساسیت
پارچه های ضد حساسیت پوستی برای کودکان و پوستهای حساس
ضد آب
پارچه های ضد آب برای جلوگیری از ورود مایعات به تشک تا 24 ساعت
توری گردش هوا
توری دور محافظ برای گردش بهتر هوا از کناره های تشک
محافظ تشک
از 1,771,250 تا 3,937,625 ریال