تشک رویا - اولترا 1

اولترا 1
اولترا 1
اولترا 1
اولترا 1

تشک های فنر منفصل عموماً دارای تعداد فنرهای بیشتری هستند . این تشک ها حاوی فنرهایی جداگانه بوده که هر کدام در یک پارچه مستقل محصور شده است و به جای آنکه به طور معمول از بالا به هم پیوند خورده باشند در قسمت های میانی به هم متصل شده اند و این خصوصیات منجر خواهد شد که هر فنر به طور کاملاً مستقل از دیگری عمل نماید .

  • نقش دوزی با پارچه سه لایه گردباف
  • الیاف ضدحساسیت با خاصیت ارتجاعی
  • دو لایه فنر سلولی (Cell Pocket)
  • اسکلت فنر منفصل (Pocket Spring)
  • ضمانت 8 سال
  • ارتفاع 1±30 سانتیمتر
سایز
تعداد